Indre > Nyheder > Industri nyheder

Hvad er det humane choriongonadotropin-detektionskit (kolloid guldmetode)

2022-05-21

Dethumant choriongonadotropindetektionskit (kolloid guldmetode)kaldes også engraviditetstestcard, som er det kortformede testpapir, som vi ofte kalder det tidligegraviditetstestpapir. Detektionsprincip: Det er en pålidelig indikator til at hjælpe den kliniske vurdering af graviditet ved at detektere koncentrationen afHCGi urinen for at bekræfte, om en kvinde er gravid. HCG, humant choriongonadotropin, er et glykoprotein, der produceres af moderkagen undergraviditetog kan udskilles fra urinen gennem glomerulus.