Indre > Nyheder > Industri nyheder

Forholdsreglerne ved brug af luftdesinfektionsmaskinen

2021-09-14

1. Om det bruges tilstatisk desinfektioneller dynamisk kontinuerlig desinfektion, skal døre og vinduer være lukkede.

2. Sterilisatorens luftindtag og -udgang må ikke være dækket eller blokeret af genstande.

3. DenStikkontaktskal bruge en 3-leder stikkontakt med sikkerhedsjordledning.

4. Vand er strengt forbudt i maskinen. Ved rengøring af maskinen med en våd klud skal strømforsyningen afbrydes først.

5. For at opnå en desinfektionseffekt må den ikke anvendes i større mængder.

6. Kontroller regelmæssigt maskinens funktionstilstand. Hvis der konstateres noget unormalt, skal det straks repareres. Elektriske fejl skal håndteres af professionelle teknikere